Nordiska Drömhus

PROJEKT

BRANDSTATIONEN

BRANDSTATIONEN, ett rött hus med vita knutar, ligger i ett villaområde där de flesta hus byggdes under 1970-talet. Den gamla stationen har dock bra många fler år på nacken. Huset byggdes 1919 och var en så kallad borgarbrandstation utan anställd personal. Frivilliga kom i stället cyklande till stationen vid utryckningar. Verksamheten har varit i bruk fram till 1964, då den övergick i kommunens ägo och blev till förråd.

FRÅN FÖRR TILL NU

Brandstationen 1919
Brandstationen före ombyggnad
Brandstationen efter ombyggnad

EXTERIÖR

Brandstationen
Brandstationen
Brandstationen
Brandstationen

INTERIÖR

Brandstationen
Brandstationen
Brandstationen
Brandstationen
Brandstationen
Brandstationen

FAKTA